Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

El col·legi

Política de Qualitat

El Col·legi Lestonnac de Barcelona vol oferir un servei educatiu de qualitat i amb qualitat, amb la finalitat de formar persones responsables, compromeses i amb una dimensió transcendent.
 
Per fer-ho, partim del Projecte de Gestió Integral de la Companyia de Maria i ens fonamentem en el nostre Projecte Educatiu, en el nostre model pedagògic Signa, en el nostre Caràcter Propi del Centre i en una política de Qualitat i de millora contínua que satisfaci alumnes, famílies i personal del Centre, dins del marc legal corresponent.
 
La nostra política de Qualitat es basa en:
  • L’acompanyament i la proximitat a l’alumne.
  • El treball conjunt i en equip.
  • La col·laboració i participació dels diferents estaments: personal del Centre, alumnes i famílies.
  • La realització, formació i acompanyament del nostre personal.
  • L’establiment d’objectius i d’indicadors de qualitat dels processos, fent-ne el seguiment i la revisió periòdica.
  • La utilització de tecnologies per a la gestió i l’aprenentatge.
  • La satisfacció dels clients i la millora contínua tenint en compte les necessitats i expectatives dels grups d’interès.
 

El curs 2020-21 l’escola va obtenir la certificació ISO 9001:2015

Futurs alumnes