Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Batxillerat Internacional

Gaudeix aprenent

El Batxillerat Internacional

 • Som un centre autoritzat per impartir el Programa Diploma del Batxillerat Internacional (IB) des del 2022. 
 • L’IBO (International Baccalaureate Organization) va néixer a Suïssa i ofereix els seus programes educatius des del 1968, amb la filosofia de donar als seus alumnes uns coneixements en diversos àmbits, amb rigor acadèmic, però amb especial atenció a la persona que hi ha al darrere. 
 • Actualment el Programa Diploma és impartit en uns 200 centres, de 125 països. 
 • La llengua vehicular és el català, tot i que realitzen matèries en anglès i castellà. Els exàmens oficials del PD són en castellà i cal dir que els recursos que han de consultar els alumnes sovint són en anglès. 
La història del IB 

Doble titulació: LOMLOE + IB

 • cccAcompanyament i creixement personal
 • Activitats de cohesió de grup
 • Preparació per als exàmens oficials dels dos batxillerats: proves PAU i proves del Programa Diploma. 
 • Orientació universitària dins i fora de l’estat espanyol. 

 

Veure currículum del Batxillerat + IB 

 

Preguntes freqüents del IB 

Aprenentatge i èxit acadèmic trilingüe

 • Desenvolupament de competències individuals i col·lectives i de la curiositat per aprendre, per saber-se fer preguntes i per adaptar-se a diferents situacions i contextos. 
 • Desenvolupament d’estratègies acadèmiques en les quals l’alumne és qui guia el ritme i el propi procés d’aprenentatge. I ho fa en català, castellà i anglès. 
 • Situacions reals per aplicar allò après, dins i fora l’escola. 
 • Treball en grups reduïts, que permeten més implicació i participació directa en totes les activitats d’aprenentatge.

Alumnes indagadors, informats, pensadors, bons comunicadors, de mentalitat oberta, solidaris, audaços, equilibrats i reflexius

 • Fomentem la curiositat dels alumnes, que vulguin i sàpiguen fer-se les preguntes necessàries per descobrir què passa al seu entorn i per saber i tenir coneixements en diferents àmbits. 
 • Fomentem alumnes que sàpiguen comunicar els seus coneixements, els seus sentiments i les emocions. I treballem la competència escrita i oral en tres llengües, a fi que es puguin comunicar arreu del món. 
 • Fomentem alumnes que treballin l’empatia, el respecte i l’interès per altres cultures i les altres maneres de pensar.
 • Fomentem que els nostres alumnes aprenguin a trobar l’equilibri entre el treball, l’esforç, el poder estar atent a les necessitats dels altres, i el propi gaudi en temps de treball i en temps de lleure.

El Batxillerat Internacional vol formar joves solidaris, informats i amb ganes d’ampliar els seus coneixements, capaços de contribuir a fer un món millor i més pacífic en el marc de l’entesa mútua i el respecte intercultural. 

A fi d’assolir aquest objectiu, l’organització col·labora amb establiments escolars, governs i organitzacions internacionals per crear i desenvolupar programes d’educació internacional exigents i mètodes d’avaluació rigorosos. Aquests programes animen els estudiants a adoptar una actitud activa en el seu aprenentatge durant tota la seva vida, a ser compassius i a entendre que altres persones, amb les seves diferències, també poden tenir opinions ben formades i encertades. 

El Col·legi Lestonnac de Barcelona és un centre concertat, religiós, humanista, progressista i democràtic que es defineix com a escola catalana. El centre va ser fundat el 1650 per treballar per a l’educació integral de les nenes i va ser la primera institució fundada a Espanya per a l’educació integral de la dona. A més a més, el centre pertany a la Companyia de Maria, institució educativa internacional de caràcter humanista cristiana, fundada a França el 1608 per Joana de Lestonnac i que actualment té alumnes a gairebé un centenar de centres distribuïts arreu del món (té presència a 26 països de 4 continents diferents). L’objectiu principal d’aquesta institució és educar de manera integral els seus alumnes i promoure una identitat cosmopolita global que els permeti observar el món de manera crítica des de realitats i cultures diferents per millorar-lo, com a agents transformadors i de canvi que volem que siguin.   

La filosofia del nostre centre s’adequa perfectament als pilars i als objectius fonamentals del Batxillerat Internacional i dona tanta importància al fet de donar uns bons coneixements als nostres alumnes com al fet de formar-los com a persones amb valors i opinió pròpia i crítica davant allò que succeeix al món. 

Amb el Batxillerat Internacional oferim uns estudis que es poden cursar simultàniament als del Batxillerat LOMLOE i que potencien un perfil d’alumnat amb una mentalitat oberta i internacional. Volem formar ciutadans que es relacionin directament amb la cultura, la llengua i amb el seu propi procés d’aprenentatge i que, per tant, tinguin consciència cultural i sentiment d’identitat, alhora que volem estimular-los la curiositat i les ganes de descobrir i de gaudir amb l’aprenentatge de la realitat que els envolta i de les altres cultures i llengües que hi ha al món. Volem treballar les habilitats pròpiament acadèmiques i també les habilitats de comunicació, d’empatia, d’assertivitat, de control emocional i de resolució de problemes. I tot això aprofundint en els valors socials que ens ajuden a entendre el món que ens envolta.

 Més informació sobre el Programa Diploma 

Contacta amb nosaltres

Nombre
Email
Mensaje

Equip docent

Calendari i horaris

Futurs alumnes