Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Batxillerat

Projectes d'innovació Batxillerat

Projecte TIC
Projecte TIC

La integració d’eines de tractament de la informació ens possibiliten un canvi metodològic i ens ajuden que l’alumne sigui agent del seu aprenentatge...

Convivència i mediació
Convivència i mediació

El Projecte de convivència i mediació facilita una millora constant de la convivència en l’àmbit escolar i fomenta la responsabilitat personal i social....

Projecte Anglès
Projecte Anglès

El desenvolupament de les competències lingüístiques com a eix transversal a totes les àrees del currículum ha estat fins ara fonamental. Aquests darrers...

Aprenentatge competencial
Aprenentatge competencial

Adquirim i consolidem aprenentatges mitjançant la combinació de les següents metodologies: CA-AC: Treball Cooperatiu ABP: Aprenentatge basat en...

Acció tutorial
Acció tutorial

L’acció tutorial té importància significativa a la nostra escola i en especial a l’Educació Secundària. Els objectius són fer un seguiment individual en...

Futurs alumnes