Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Aprenentatge competencial

Adquirim i consolidem aprenentatges mitjançant la combinació de les següents metodologies:

  • CA-AC: Treball Cooperatiu
  • ABP: Aprenentatge basat en problemes
  • Flipped Classroom: aula invertida
  • Autoavaluació i coavaluació

Laboratori

La comprensió del món no és completa sense l'experiència pròpia. L'empirisme científic ens obliga a comprovar al laboratori allò que hem estudiat a classe, utilitzant els mètodes i les eines pròpies del món científic. A través de petites experiències concretes descobrim les lleis fonamentals que regulen l'Univers i que aprenem a les assignatures de Física i Química o Biologia i Geologia.

2 hores de pràctiques setmanalas en l'itinerari de tecnologia i científic.

Le français, on y va

Le français, on y va! és una optativa format projecte d’iniciació a la llengua francesa. Descobrim aspectes molt propers i reals de la cultura francòfona per tal d’introduir-nos en les bases de la llengua, a partir de temes com la cuina, l’esport, el menjar, els colors, o les parts del cos.

Pla lector

Dins del Pla lector deixem, en les matèries de Català, de Castellà i d’Anglès, els 10 primers minuts de classe per a què els alumnes llegeixin individualment. La voluntat és animar els nostres alumnes a llegir i, així, trobin el gust per la lectura.

Joves saludable

Volem ajudar perquè els nostres alumnes portin una vida sana que inclogui l’activitat física, l’alimentació saludable i la bona gestió del temps de lleure. Fem xerrades amb experts en la matèria.

Futurs alumnes