Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Projecte TIC

La integració d’eines de tractament de la informació ens possibiliten un canvi metodològic i ens ajuden que l’alumne sigui agent del seu aprenentatge desenvolupant el sentit crític i la capacitat de discernir.

Les TIC són una realitat diària com a suport en els processos d’ensenyament-aprenentatge del nostre alumnat que comporta un desenvolupament de competències específiques en la tecnologia informativa i digital. Aquesta és la raó de ser del projecte Integratic de la nostra escola que el representem amb la següent infografia: 

 

 

Futurs alumnes