Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Infantil

Projectes d'innovació Infantil

PAT
PAT

El pla d´acció tutorial de l´escola pren molta importància des del moment en què les famílies estableixen el primer contacte amb la tutora. Com a mestres...

Ambients
Ambients

Els ambients són espais preparats conscientment per tal que l’aprenentatge es dugui a terme a partir de l’exploració i la investigació autònoma dels...

Racons de treball
Racons de treball

Es tracta d´una proposta metodològica que proposa delimitar  diferents espais on els alumnes puguin realitzar de manera...

Espais verds i experimentació
Espais verds i experimentació

Experimentació i observació són dos processos que van units. En l´espai de ciència i  experimentació de l’escola els infants poden...

Natació escolar
Natació escolar

Pròximament us facilitarem més informació

Anglès
Anglès

El desenvolupament de les competències lingüístiques com a eix transversal a totes les àrees del currículum ha estat fins ara fonamental. Aquests darrers...

Educació emocional
Educació emocional

"Conèixer i reconèixer els sentiments i les emocions"   El “Projecte I” d’Educació de la Interioritat és un projecte...

Treball per projectes
Treball per projectes

El treball per projectes neix de l´interès que té l´alumne per aprendre, fent-lo protagonista del seu procés d´aprenentatge. Els projectes parteixen de...

Lectoescriptura
Lectoescriptura

És evident que quan hi ha un bon procés d´aprenentatge de la lectoescriptura, afavorim l’èxit dels aprenentatges posteriors i és  motor de...

Treball cooperatiu
Treball cooperatiu

"Treballem junts per aconseguir objectius compartits"   L’Aprenentatge Cooperatiu com a metodologia de treball permet...

Projecte TIC
Projecte TIC

La integració d’eines de tractament de la informació ens possibiliten un canvi metodològic i ens ajuden que l’alumne sigui agent del seu aprenentatge...

Futurs alumnes