Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

PAT

El pla d´acció tutorial de l´escola pren molta importància des del moment en què les famílies estableixen el primer contacte amb la tutora. Com a mestres a l´etapa d´educació infantil tenim una sèrie d´objectius que són la base de l’acció tutorial:

  •       Vetllar per l´adaptació dels alumnes a l´escola ajudant-los a conèixer tots els elements del seu entorn.  
  •       Fer un seguiment personal de tots els alumnes, descobrint els  trets de personalitat de cadascun d´ells
  •       Ajudar-los a fer un bon desenvolupament personal, social i acadèmic així com fer-ne un seguiment individualitzat.
  •       Vetllar pel desenvolupament del talent que presenta cadascun dels alumnes.
Futurs alumnes