Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Convivència i mediació

El Projecte de convivència i mediació facilita una millora constant de la convivència en l’àmbit escolar i fomenta la responsabilitat personal i social. Com a objectiu, el projecte no només pretén erradicar els conflictes, sinó utilitzar-los per cercar solucions constructives que defugin de qualsevol mena de violència.

El projecte ens ajuda a conviure amb un nivell molt baix de conflictes i una bona participació dels alumnes en la dinàmica escolar 

 

La Comissió de Convivència vetlla per fomentar el bon clima i el respecte entre l’alumnat i la resolució de conflictes mitjançant el diàleg i la mediació. 

S’estableixen reunions periòdiques dels delegats amb els tutors de classe i la direcció per tractar qüestions que sorgeixin en el dia a dia dins i fora de l’aula.

Es proposen i es decideixen línies d’actuació conjuntes . 

 

El Projecte PONT permet que els alumnes de 1r d’ESO tinguin un company de referència de 3r o 4t ESO que els ajuda a la integració i orientació en la nova etapa. Durant el curs es facilten espais de trobada entre ells per intercanviar experiències.

Futurs alumnes