Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Educació emocional

"Conèixer i reconèixer els sentiments i les emocions"

 

El “Projecte I” d’Educació de la Interioritat és un projecte que busca donar una resposta davant les realitats que ens trobem: 

  • El ritme de vida accelerat
  • Individualisme creixent
  • Aquest món sorollós on vivim
  • Saturat d’estímuls
  • Immediatesa i velocitat

Integra tot el que és corporal, amb els pensaments, sentiments, creences i emocions  que necessitem per sentir-nos éssers plens. Allò que ens passa per dins afecta a l’atenció, al ritme del treball, a ser més eficaços, a ser més feliços. 

Volem donar eines perquè els alumnes puguin conèixer, identificar les seves emocions aprendre a reconèixer-les, a saber expressar-les i integrar-les per construir una opció de vida amb sentit.

 Disposem d’espais de treball en diferents àrees curriculars en què desenvolupem diverses pràctiques educatives:

 

Que ens fan ser ésser més conscients de la nostra dimensió interior. Endinsar-nos en nosaltres mateixos ens ajuda a reduir les tensions i millorar les relacions.

Futurs alumnes