Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Treball cooperatiu

"Treballem junts per aconseguir objectius compartits"

 

L’Aprenentatge Cooperatiu com a metodologia de treball permet enfortir les relacions, el lideratge, la comunicació, les habilitats socials i la personalització de l’aprenentatge. 

Les característiques de l’aprenentatge cooperatiu són:

  • Interdependència positiva
  • Responsabilitat individual
  • Desenvolupament d’habilitats interpersonals i de petit grup

 

"Cooperar per aprendre” i "Aprendre a cooperar"

Futurs alumnes