Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

ESO

Descobrint un camí que no fem sols

Acompanyament emocional i tutorial

 • Orientació i seguiment en tutories individuals.
 • Comunicació i treball conjunt amb les famílies.
 • Coordinació amb el Departament d’Orientació.
 • Formació educació en valors, tècniques d’estudi, sexoafectivitat, ús de les xarxes socials, prevenció de l’assetjament iihàbits saludables.

Llengües estrangeres

 • Aprenentatge per nivells d’anglès, en grups reduïts i auxiliar de conversa.
 • Matèries en anglès: Arts&Crafts, Drama, Entrepreneurship, Oratory and Sports.
 • Trimestre i estades a l’estiu a Irlanda, Batxillerat Dual i parelles lingüístiques.
 • Francès com a segona llengua estrangera.

Aprenentage i èxit acadèmic

 • Aprenentatge personalitzat atenent les necessitats i potenciant el talent.
 • Sortides, cuina, ioga, laboratori, concursos literaris, teatre, jornades esportives, voluntariat, etc.
 • Treball cooperatiu, projectes interdisciplinaris, soft skills, labs, mindfulness…
 • Combinació de treball a l’aula d’ordinador i llibres de text.

Convivència

 • Entorn segur i clima de bona convivència fomentant actituds de respecte, diàleg i empatia.
 • Programa de mediació, comissió de convivència i resolució de conflictes.
 • Pla de cohesió de grup, acollida i integració de l’alumnat.
 • Mentoria d’alumnes grans amb petits.

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria comprèn l’alumnat d’entre 12 i 16 anys. En aquesta etapa consolidem els processos educatius al servei del progrés personal i acadèmic de l’alumnat.

L’acompanyament tutorial que duem a terme, tant els tutors com els professors de l’etapa, ajuda al creixement integral dels nostres alumnes per tal que adquireixin autonomia i criteri a l’hora de prendre decisions pel què fa al seu futur personal i acadèmic.

El treball per competències, la digitalització de l’aula, així com les diferents sortides culturals, colònies, viatges i xerrades formatives són eines que configuren el nostre tarannà i que ajuden els nois i noies a ser sensibles, competents i capaços d’adaptar-se i implicar-se en una societat canviant.

Entenem l’aprenentatge com un procés continu que s’adapta a les necessitats, fortaleses i aspiracions de l’alumnat per permetre-li desenvolupar tot el seu potencial. En aquest sentit, l’educador esdevé un referent i s’estableixen relacions de confiança i respecte amb altres estudiants i el professorat, apostant per un clima favorable dins i fora l’aula.

Contacta amb nosaltres

Nombre
Email
Mensaje

Projectes

Activitats complementàries

Equip docent

Calendari i horaris

 • Copia de 21 9
 • Copia de Lestonnac 092
 • Copia de Lestonnac 163
 • Copia de Lestonnac 191
 • Lestonnac 007
 • Lestonnac 009
 • Lestonnac 048
 • Lestonnac 093
 • Lestonnac 180
 • Lestonnac 181
 • Lestonnac 189
 • Lestonnac 194
 • Lestonnac 2179
 • Lestonnac 2188
 • Lestonnac 256
 • Lestonnac 261
 • Lestonnac 267
 • Lestonnac 272
 • Lestonnac 292
 • Lestonnac 297
 • Lestonnac 300
 • Lestonnac 312
 • Lestonnac 324
 • Lestonnac 338
 • Lestonnac 355
 • Lestonnac 358
 • Lestonnac bcn 114
 • PHOTO-2022-05-17-18-59-01
 • aLestonnac 253
 • aLestonnac 281
 • aLestonnac 315
 • aLestonnac 344
 • bLestonnac 321
Futurs alumnes