Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Idiomes

Anglès, francès, italià i alemany

El mètode de BeKith es basa en l’aprenentatge natural dels idiomes a base d’exercicis, jocs i activitats que desperten l’interès i la motivació de l’alumne

Futurs alumnes