Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Serveis

Acollida

Els serveis escolars que l’escola ofereix a tots els alumnes que hi cursen els ensenyaments curriculars tenen per finalitat facilitar-los la realització de les accions formatives programades i garantir-ne la deguda qualitat.

Els serveis escolars programats no tenen caràcter lucratiu, i l’Administració educativa no dóna cap tipus d’ajut per a l’organització i la prestació d’aquests serveis. Per això, són serveis finançats totalment pels pares dels alumnes que els utilitzen, col·laborant així en el finançament de l’escola dels seus fills.

Futurs alumnes