Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Serveis

Departament d'orientació

És la resposta professional i pedagògica per atendre la diversitat de l’alumnat i per dotar d’eines, recursos i estratègies els mestres, els alumnes i les famílies que necessiten un suport específic, ja sigui puntual o a llarg termini.
 
Bàsicament es treballa:
 
  • Prevenció i detecció i de dificultats d’aprenentatge
  • Atenció específica a trastorns d’aprenentatge o conductuals
  • Reforç d’hàbits de treball i estudi
  • Orientació acadèmica i professional
  • Atenció a alumnes d’altes capacitats
  • Suport i orientació a les famílies
  • Avaluació psicopedagògica d’alumnes
Futurs alumnes