Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Serveis

Infermeria escolar

  • Infermera qualificada per l’actuació immediata davant emergències e incidents diaris.
  • Educació per a la salut, continguts i tallers propis per alumnes i adults.
  • Control i verificacions de protocols, vigilància de riscos alimentaris, continuïtat de cures.
  • Assessorament i acompanyament de tota la comunitat escolar.

 

 

Futurs alumnes