Col·legi Lestonnac Barcelona

Serveis

Roba esportiva i bates

INSTRUCCIONS

  • Indiqueu el nom de l’alumne/a, telèfon de contacte i e-mail.
  • Detalleu el producte amb la descripció completa, la talla i el preu (ja inclou IVA), tal com es recull en la taula que facilita el col·legi.
  • Multiplicar el nombre d‘unitats que es desitgen pel preu, obtenint l‘import.
  • Sumar els diferents imports i indicar el total, procedint a realitzar el pagament en el nº de compte ES98 2100-0816-11-0200735058, indicant Equipament + nom de l’alumne/a.
  • La comanda degudament emplenada i signada, juntament amb el comprovant de pagament es podrà lliurar a la recepció de l’escola o enviar a l’ e-mail equipament@lestonnacbcn.org
  • Un cop el col·legi hagi rebut els articles, s‘avisarà a les famílies per recollir-los.
  • Es disposarà d’un termini de 7 dies des del lliurament del producte per realitzar canvis.

Documentació adjunta

Futurs alumnes