Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Serveis

Secretaria i Administració

Secretaria: Gemma Pallarols

 

Horari d’atenció al públic:

 • Matins de dilluns a dijous: de 09.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.30 h
 • Divendres: de 09.00 a 13.30 h
 • JULIOL: matins de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h

Durant el període de preinscripció i matriculació, es poden concertar altres horaris d’atenció personalitzada.

Tasques de secretaria:

 • Introducció i actualització de les dades personals dels alumnes i les famílies. (Cal comunicar qualsevol canvi de dades familiars per poder tenir la informació al dia).
 • Gestió dels expedients personals i acadèmics dels alumnes.
 • Gestió de beques escolars del departament d’ensenyament, del consorci d’educació  o del Ministerio de Educación.
 • Expedició de certificacions acadèmiques i títols.
 • Informació personalitzada dels diferents nivells i estudis que l’escola ofereix.
 • Gestió del procés de preinscripció i de matriculació.
 • Comunicacions a les famílies i a d’altres institucions.

 

Administració: Anna Góngora

 

Horari d’atenció al públic:

 • Matins de dilluns a dijous: de 09.00 a 14.00 h i de 15.00 a 17.30 h
 • Divendres: de 09.00 a 14.00 h
 • JULIOL: matins de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h
 • Telèfon: 93 215 99 00
 • E-mail: administracio@lestonnacbcn.org

Tasques d'administració:

 • Comptabilitat de l'escola.
 • Gestió de rebuts escolars.
 • Altes i baixes dels serveis que ofereix l’escola.
 • Canvis de domiciliació bancària.
 • Compra de tiquets de guarderia, aula de treball personal i del servei de mitja pensió.
 • Matriculació del casal d'estiu.
 • Gestió d'ajuts de menjador.
Futurs alumnes