Objectius de l'Espai Migdia 

Objectius generals del menjador

 • Respectar les normes i els horaris del servei de menjador.
 • Aprendre a demanar les coses amb educació.
 • Fomentar el respecte entre els companys, personal de l'escola i els monitors.
 • Aprendre a relacionar-se amb els companys.
 • Fomentar l'autonomia dels nens.
 • Fer un bon ús de les instal·lacions i del material.

 

Objectius específics per etapes - Temps de menjador

 

 Educació Infantil

 • Mantenir un ambient tranquil durant el servei de menjador.
 • Treballar amb els infants el concepte "hàbits a taula".
 • Potenciar la seva autonomia.
 • Introduir nous aliments a la seva dieta.

 Cicle Inicial

 • Caminar amb calma i ordre pels passadissos i menjador.
 • Mantenir un ambient tranquil durant l'estona de l'àpat.
 • Seure correctament a la cadira.
 • Treballar l'autonomia.

 

 
 

 Cicle Mitjà

 • Mantenir una postura correcta a taula.
 • Menjar quantitats equilibrades.
 • Treballar l'autonomia.
 • Fomentar el respecte entre companys i monitors.
 • Mantenir un ambient tranquil al menjador durant l'estona de l'àpat.

 Cicle Superior

 • Caminar amb calma i ordre pels passadissos i menjador.
 • Controlar el to de veu.
 • Treballar l'autonomia al menjador.
 • Treballar el respecte.
 • Deixar l'espai de menjador net.

  

 Educació Secundària

 • Treballar el respecte.
 • Mantenir un ambient calmat al menjador.
 • Menjar quantitats equilibrades.
 • Treballar normes de cada espai,
 • Deixar l'espai de menjador net.
 • Treballar la normativa del centre.

 

 

 

 

 

 

 

Objectius específics per etapes - Temps de pati i aula

 

 Educació Infantil

 • Respectar l'hora de descans.
 • Fomentar l'autonomia.
 • Potenciar el respecte entre companys.
 • Fomentar la responsabilitat.
 • Potenciar l'autonomia en els hàbits d'higiene.
 • Fer files correctament.
 • Aprendre a "saber estar" a l'aula.

 Cicle Inicial

 • Potenciar els valors com compartir, respectar els altres, aprendre a dialogar.
 • Aprendre a "saber estar" a l'aula.
 • Fer correctament les files.
 • Potenciar l'autonomia i els hàbits d'higiene.

 

 
 

 

 

 Cicle Mijtà

 • Compartir els jocs i els espais amb els companys i companyes.
 • Potenciar el respecte entre companys.
 • Aprendre a "saber estar" a l'aula.
 • Fer correctament les files.
 • Potenciar l'autonomia i els hàbits d'higiene.
 • Fomentar la reflexió i el diàleg.

 Cicle Superior

 • Fer correctament les files.
 • Ometre paraules grolleres o mal sonants al pati durant el servei de menjador.
 • Respectar les normes, els companys i els monitors/es.
 • Seure en silenci, un cop arribats a classe.

  

 

 Educació Secundària

 • Fomentar el bon ús de les instal·lacions.
 • Entrar al menjador en ordre.
 • Evitar jocs de caire violient.
 • Potenciar el respecte entre companys i monitors.
 • Treballar les normes pertinents de cada espai.