Ciència i Experimentació a Infantil

Els alumnes d’Educació Infantil desperten la seva curiositat i descobreixen el seu entorn  a l’aula de Ciència i Experimentació.