Coneixements matemàtics

A 1r d’ESO aprenem i reforcem coneixements matemàtics amb dinàmiques de treball cooperatiu.