Autoconeixement i confiança

Els alumnes de 3r d’ESO es relaxen  i treballen el cos per tal de millorar l’autoconeixement i l’autoconfiança.