Teorema de Pitàgores

Els alumnes de 1r d’ESO han començat a treballar el Teorema de Pitàgores a partir de la seva demostració geomètrica. 
La mateixa activitat permet fer un repàs sobre la classificació dels polígons en funció d’angles i costats, centrant-se en els quadrilàters i triangles i, sobretot en el triangle rectangle. 
Finalment han pogut comprovar, geomètricament, que el quadrat de la hipotenusa és igual a la suma dels quadrats dels catets.