Pau Font, especialista en comunicació, audiovisuals, videojocs i educació

Avui en Pau Font, expert en comunicació, audiovisuals, videojocs i educació, ha vingut a l’escola a fer una  conferència genial als alumnes de 1r i 2n de batxillerat. 

Ha tractat sobre els videojocs i les xarxes socials. Tot un món en el que els nostres alumnes es mouen sovint. 

Aquesta activitat formativa ha estat organitzada des de la tutoria de grup. Tant els alumnes com els tutors l’han valorat molt bé.