Separació de colorants al batxillerat Científic

Avui 16 alumnes de l'itinerari científic de batxillerat desenvolupen la pràctica de separació dels colorants del recobriment dels caramels M&M al ETSEIB (UPC)