I Congrés Internacional d’Ed. Infantil

La Companyia de Maria organitza del 8 al 12 de gener de 2017 a Haro (la Rioja) el I Congrés Internacional d'Educació Infantil.
El Congrés es planteja com un espai d'intercanvi i reflexió sobre la realitat dels nostres centres en 
aquesta etapa i les tendències pedagògiques actuals amb vista a potenciar la qualitat educativa.
 
 
El congrés estarà presidit per Mª Rita Calvo Sanz, Superiora General de l'Ordre de la Companyia de Maria NS i comptarà amb una nodrida representació d'educadors de diferents països com França, Albània, Itàlia, Espanya, Regne Unit, Mèxic, Xile, Colòmbia, Rep Dem Congo, Filipines, Estat Units, Argentina i Japó.
 
Els participants de més de cinquanta escoles de la Companyia de Maria, compartiran experiències d'innovació i visitaran alguns col·legis d'Espanya per conèixer de prop les experiències en: projecte d'educació infantil, organització de l'aula, programes destacats i relació amb famílies.
 
Des de l'escola hi participen l'Anna Gal-Boguñá, caps d'estudis i en Joan Ortín, director de l'etapa.
 
 
Durant els cinc dies en què es desenvoluparà el congrés, s'impartiran ponències i s'exposaran experiències sobre organització, funcionament, pedagogies innovadores de l'educació infantil en els nostres centres. S'aprofundirà en els principis educatius de la proposta pedagògica Companyia de Maria. L'Annai presentarà una experiència educativa d'un treball de les emocions que es realitza a P5.
 
 
 
Les ponències tractaran sobre: Aprenentatge Intel·ligent (Intel·ligències múltiples), Intel·ligència emocional, Aprenentatge cooperatiu, Tecnologies d'aprenentatge i coneixement.