Comunicat de la Companyia de Maria N.S.

A Catalunya vivim uns moments particularment difícils; és per això que manifestem la nostra inquietud i preocupació pels esdeveniments d’aquests dies que posen en entredit la democràcia i els drets humans fonamentals.

Com a Institució educativa cristiana al servei del nostre poble, demanem als responsables polítics que  el seny i el diàleg guiïn les seves actuacions per tal que sigui respectada la pluralitat de la nostra societat, s’aturi tota forma d’intimidació i pressió i es garanteixin els drets democràtics fonamentats en el respecte a la dignitat irrenunciable de les persones i dels pobles.

Ens unim a totes les persones i Institucions civils i eclesials  que aquests dies s’esforcen per a trobar camins d’entesa, rebutgen la vulneració de les legítimes aspiracions del poble català i,més enllà dels interessos personals, cerquen el bé comú.

Companyia de Maria N.S. (Lestonnac) de Catalunya

 

En Cataluña vivimos unos momentos particularmente difíciles; por esta razón, manifestamos nuestra inquietud y preocupación por los acontecimientos de estos días que ponen en cuestión la democracia y los derechos humanos fundamentales.

Como institución educativa cristiana al servicio de nuestro pueblo, pedimos a los responsables políticos que la cordura y el diálogo guíen sus actuaciones de manera  que, respeten la pluralidad de nuestra sociedad, cese  toda forma de intimidación  y presión y se garanticen los derechos democráticos fundamentales en el respeto a la dignidad irrenunciable de las personas y los pueblos.

Nos unimos a todas las personas e instituciones eclesiales y civiles que estos días se esfuerzan por encontrar caminos de entendimiento, rechazan la vulneración de las legítimas aspiraciones del  pueblo catalán y, más allá de intereses personales, buscan el bien común.

Companyia de Maria N.S. (Lestonnac) de Catalunya