Formació sobre el Caràcter Propi de la Companyia de Maria

Avui tot el personal de l’escola ha tingut un espai per aprofundir i reflexionar sobre la societat en la que estan i com poden ajudar els nostres alumnes a trobar eines  per fer un bon us de les noves tecnologies i fer una lectura positiva d’aquesta societat en la que ens toca viure.
 
Els professionals del món de l’educació tenen un paper clau en la transformació d’aquests alumnes i de retruc, de la societat.