Missió, Visió i Valors

 

MISSIÓ

Des de 1650, el col·legi Lestonnac de Barcelona dóna resposta al Projecte Educatiu de la Companyia de Maria. La nostra raó de ser és educar cada persona com a agent de canvi i transformació de la societat, de manera integral i harmònica, des d’una perspectiva humanista-cristiana inspirada en el carisma de Santa Joana de Lestonnac.

Som escola catalana arrelada a la societat i a la seva cultura, i treballem amb infants i joves en aquesta realitat.


VISIÓ

Volem ser un referent educatiu a la nostra ciutat, i per aconseguir-ho:

Treballem de manera integral les dimensions que facilitin que els nostres alumnes siguin persones competents i compromeses en l’àmbit personal, social i professional amb un alt grau de preparació.

Facilitem la identificació, participació i integració de les famílies en el nostre Projecte Educatiu.

Implantem el model integral de gestió Companyia de Maria per tal de dinamitzar el pas cap a l’excel·lència el Projecte Educatiu.

Implantem un sistema de gestió de recursos orientat al manteniment i consolidació d’una economia ajustada i d’un centre sostenible

Som un centre que treballi la competència digital dels nostres alumnes, l’aprenentatge plurilingüe i el treball cooperatiu.


VALORS

RESPECTE

Com el valor que faculta la persona per al reconeixement i estima de les qualitats dels altres i dels seus drets. Ha de ser reconegut com un valor central per aconseguir que les persones fomentin el diàleg i l’acceptació d’una convivència del jo amb els altres.

TRANSPARÈNCIA

Com a generadora de confiança, d’informació adequada per saber on som, què tenim i què volem aconseguir. Els nostres grups d’interès han de conèixer la nostra activitat, els nostres èxits, els nostres punts forts i els aspectes que hem de millorar. Transmetre el que som, el que fem i el que volem aconseguir

INTEGRITAT

Com actitud coherent amb la missió institucional, els compromisos i acords presos. Honestedat. Comportament ètic.