Organigrama


 

 CONSELL DE DIRECCIÓ
Titularitat Director General Gerent
Sr. Lluís Jordana Sr. Lluís Jordana Sra. Anna Góngora
Director pedagògic d’ed. infantil i primària Director pedagògic d’ed. secundària Director d’activitats
Sr. Lluís Jordana Sr. Lluís Jordana Sr. Agustí Villalba

 EQUIP DIRECTIU
Titularitat Director pedagògic d’ed. infantil i primària Director pedagògic d’ed. secundària
Sr. Lluís Jordana Sr. Lluís Jordana Sr. Lluís Jordana
Director d’activitats: Cap estudis ed. infantil i CI primària Cap estudis CM i CS primària
Sr. Agustí Villalba Sra. Anna Gal-Boguñá Sra. Begoña Tomé
Cap d’estudis d’ESO Cap estudis de Batxillerat Coordinació comissió de qualitat
Sra. Marta Monsó Sr. Francesc González Sra. Judit Altarriba

 EQUIP DE COORDINACIÓ DE CICLES
Coordinació d’ed. infantil Coordinació primària 1n i 2n Coordinació primària 3r i 4t
Sra. Marta Gras Sra. Paqui Herrero Sr. Agustí Isarch
Coordinació primària 5è 6è Coordinació d’ESO 1r i 2n Coordinació d’ESO 3r i 4t
Sra. Eduard Batista Sra. Irene Janeras Sra. Marta Monsó
Coordinació Batxillerat
Sra. Nuria Vivas