Relació Família-Escola

Perquè busquem i volem la màxima qualitat, màxim compromís; entenem que la nostra manera d’educar és des d’una de les nostres línies pedagògiques: "Educar en Comunitat des d’un Projecte Comú"

Volem formar una família en Companyia.

Implicar les famílies en els nostres Centres és un objectiu prioritari. Crear comunitat educativa és ésser uns amb altres, “portar-se mútuament, fer una escola comunicativa”. Partint d’un clima de confiança i col·laboració, volem que tots ens sentim partíceps de l’educació dels seus fills a través del nostre Projecte Educatiu.

La implicació de totes les persones que duem a terme la tasca educativa d’un centre Companyia de Maria, fomentant relacions de complementarietat, assumint responsabilitats i treballs en equip, evidencien que no educa una persona aïllada sinó que és tot un ambient el que educa des de la riquesa que genera treballar uns amb altres.