La direcció del centre organitza entrevistes personals, a partir del mes de gener, que cal reservar a secretaria.
 
Guió de la jornada:
 
  • Presentació del projecte educatiu, línia de centre, aspectes pedagògics, quotes...
  • Informació del procés de preinscripció: possibilitat de places vacants, calendari, barems, àrea d’influència...
  • Visita guiada per les instal·lacions de l’escola.
 
Un cop passada la jornada de portes obertes, si necessiteu algun aclariment o més informació, podreu concertar una entrevista amb una persona de l’equip directiu de l’escola, contactant prèviament amb secretaria.
 
 
Apunta't a les jornades de portes obertes!
 
Veniu a informar-vos, a conèixer-nos millor, a descobrir una nova forma d’ensenyar i aprendre. Si voleu, podeu inscriure-us al formulari o bé podeu venir directament el mateix dia.