Sessions informatives per a P0 - P1 - P2:

 

La direcció del centre organitza sessions informatives per a grups reduïts de pares diferents dies de la setmana. 
 
Guió de les sessions informatives (durada aproximada: 1 h i 15 min)
 
  • Presentació del projecte educatiu, línia de centre, aspectes pedagògics, quotes...
  • Informació del procés de matriculació: calendaris, barems, procediments...
  • Breu recorregut per les instal·lacions de la llar d'infants.
Per assistir a una d’aquestes sessions cal reservar el dia a secretaria.