Batxillerat

  

Informació
de l'etapa

Activitats i
calendari

Equip
docent

Imatges i
vídeos

 

Característiques i competències generals del batxillerat

El batxillerat  té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal, competencial i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior.

Les competències generals, connectades amb les competències bàsiques que s’han establert per a l’educació obligatòria, són la  comunicativa, la  de recerca, la  de gestió i tractament de la informació, la  digital, la personal i interpersonal i la de coneixement i interacció amb el món.

Estructura

 

Currículum del batxillerat

 

Futurs Alumnes


Vine, tenim un lloc per a tu


+ informació