Batxillerat Internacional

CAT ESP

 

DECLARACIÓ DE PRINCIPIS LESTONNAC BARCELONA

 

El Batxillerat Internacional vol formar joves solidaris, informats i amb ganes d’ampliar els seus coneixements, capaços de contribuir a fer un món millor i més pacífic en el marc de l’entesa mútua i el respecte intercultural.

A fi d’assolir aquest objectiu, l’organització col·labora amb establiments escolars, governs i organitzacions internacionals per crear i desenvolupar programes d’educació internacional exigents i mètodes d’avaluació rigorosos. Aquests programes animen els estudiants a adoptar una actitud activa en el seu aprenentatge durant tota la seva vida, a ser compassius i a entendre que altres persones, amb les seves diferències, també poden tenir opinions ben formades i encertades.

El Col·legi Lestonnac de Barcelona és un centre concertat, religiós, humanista, progressista i democràtic que es defineix com a escola catalana. El centre va ser fundat el 1650 per treballar per a l’educació integral de les nenes i va ser la primera institució fundada a Espanya per a l’educació integral de la dona. A més a més, el centre pertany a la Companyia de Maria, institució educativa internacional de caràcter humanista cristiana, fundada a França el 1608 per Joana de Lestonnac i que actualment té alumnes a gairebé un centenar de centres distribuïts arreu del món (té presència a 26 països de 4 continents diferents). L’objectiu principal d’aquesta institució és educar de manera integral els seus alumnes i promoure una identitat cosmopolita global que els permeti observar el món de manera crítica des de realitats i cultures diferents per millorar-lo, com a agents transformadors i de canvi que volem que siguin.  

La filosofia del nostre centre s’adequa perfectament als pilars i als objectius fonamentals del Batxillerat Internacional i dona tanta importància al fet de donar uns bons coneixements als nostres alumnes com al fet de formar-los com a persones amb valors i opinió pròpia i crítica davant allò que succeeix al món.

Amb el Batxillerat Internacional oferim uns estudis que es poden cursar simultàniament als del Batxillerat LOMCE i que potencien un perfil d’alumnat amb una mentalitat oberta i internacional. Volem formar ciutadans que es relacionin directament amb la cultura, la llengua i amb el seu propi procés d’aprenentatge i que, per tant, tinguin consciència cultural i sentiment d’identitat, alhora que volem estimular-los la curiositat i les ganes de descobrir i de gaudir amb l’aprenentatge de la realitat que els envolta i de les altres cultures i llengües que hi ha al món. Volem treballar les habilitats pròpiament acadèmiques i també les habilitats de comunicació, d’empatia, d’assertivitat, de control emocional i de resolució de problemes. I tot això aprofundint en els valors socials que ens ajuden a entendre el món que ens envolta.


Per tot això els objectius del nostre Batxillerat Internacional són els següents:

OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS

  • Generar una educació integral i de qualitat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Desenvolupar la curiositat global pel coneixement.
  • Aprofundir en el coneixement de diverses disciplines.
  • Aplicar els coneixements adquirits de manera crítica i creativa per poder reconèixer i resoldre problemes complexos.
  • Entendre i expressar informació en diverses llengües i formes, de manera que la comunicació amb els altres es faci amb bona disposició i eficàcia.
  • Adquirir un gran sentit d’equitat, justícia, respecte i responsabilitat.
  • Valorar la cultura i la història personal, així com les perspectives, valors i tradicions dels altres.
  • Mostrar empatia i sensibilitat cap als sentiments i les opinions dels altres.
  • Enfrontar-se a situacions incertes i desconegudes de manera sensata però amb determinació i saber defensar la pròpia opinió amb eloqüència i valor.
  • Entendre la importància de l’equilibri físic, mental i emocional.