Equip docent d'educació primària 

Informació
de l'etapa

Activitats i
calendari

Equip
docent

Imatges i
vídeos

 

 Tutors/es
CURS MESTRE/A

1r A

1r B

1r C

2n A

2n B

2n C

3r A

3r B

3r C

4t A

4t B

4t C

5è A

5è B

5è C

6è A

6è B

6è C

Paqui Herreo

Gemma Miquel

Salvi Canadell

Maria Llimona

Mònica Serret

Anna Compés

Anna Hortal

Eduard Dosaigües

Oriol Daví

Agustí Isarch

Lali Bagà

Alex Carretero

Eduard Batista

Eva Murillo

Montserrat Maresma

Esther Gargallo

Xavier Aparisi

Josep Salvà


 eSPECIALISTES

Anna Gal-Boguñà

Francina Colomer

Anna Coma

Chantal Dziedzic

Maria Montobbio

Santi Ortiz

Bego Tomé

Pere Pinatell

Alba López

Alicia Jarque