Equip docent d'educació primària

  

Informació
de l'etapa

Activitats i
calendari

Equip
docent

Imatges i
vídeos

 

 Tutors/es
CURS MESTRE/A

1r A

1r B

1r C

2n A

2n B

2n C

3r A

3r B

3r C

4t A

4t B

4t C

5è A

5è B

5è C

6è A

6è B

6è C

Alexandra Carrés

Gemma Miquel

Carla Dabau

Maria Llimona

Irene Cid

Anna Compés

Anna Hortal

Eduard Dosaigües

Oriol Daví

Agustí Isarch

Paqui Herrero

Alex Carretero

Eduard Batista

Eva Murillo

Montserrat Maresma

Esther Gargallo

Xavier Aparisi

Josep Salvà


 eSPECIALISTES

Anna Gal-Boguñà

Anna Coma

Chantal Dziedzic

Santi Ortiz

Bego Tomé

Pere Pinatell

Lali Bagà

Violeta Bru

Raquel del Rosal