Equip docent d'educació infantil

  

Informació
de l'etapa

Activitats i
calendari

Equip
docent

Imatges i
vídeos

 

 Tutors/es
CURS MESTRE/A

P3A

P3B

P3C

P4A

P4B

P4C

P5A

P5B

P5C

Anna Armengol

Noemí Lara

Marta Gras

Mireia Espín

Judit Campuzano

Aurora Sánchez

Sònia Mañá

Yanina Pennisi

Marta Prats


 eSPECIALISTES

Alicia Jarque

Anna Coma

Alexandra Carrés

Cristina Grau

Mireia Betbesé

Nany Haces

Anna Gal

Iolanda López