Equip docent llar d'infants

  

Informació
de l'etapa

Activitats i
calendari

Equip
docent

Imatges i
vídeos

 

 Tutors/es
CURS MESTRE/A

P0

P1

P2

Bea Martínez

Cèlia Farré, Carol Baena i Alba Puigdomènech

Èlia Lou i Patricia Arenós


 eSPECIALISTES

Elisabet Payán

Álvaro González

Aina Pérez