Educació Secundària

  

Informació
de l'etapa

Activitats i
calendari

Equip
docent

Imatges i
vídeos

 

Encetem una nova etapa, l'etapa d'Educació Secundària, amb nous reptes i noves metodologies mitjançant la utilització d’ordinadors a l’aula en algunes matèries, el treball cooperatiu, la plataforma interactiva entre d’altres.

A primer cicle potenciem els nostres hàbits de treball, d’estudi i de recerca d’informació, i a segon cicle descobrim els nostres interessos vocacionals i professionals, escollint itineraris amb el Programa d’Orientació Vocacional.

 

Característiques pròpies de l'ESO

 • Acompanyar el propi creixement personal.
 • Aquirir les habilitats i les competències culturals i socials.
 • Donar criteris i principis que fomentin , l’autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal
 • Contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d'estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l'afectivitat de tots els nois i les noies.
 • Ajudar a l’alumne en la presa de decisions pel que fa el seu futur vocacional i professional
 • Treball per competències, una aposta innovadora i coherent per desenvolupar alumnes competents capaços d’adaptar-se a una societat canviant

 

Estructura

L'etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn 4 cursos acadèmics que s'organitzen en diferents continguts:

 

Currículum

 

 

Metodologia

 • Treball sistemàtic d’hàbits, actituds i valors per fomentar la bona convivència
 • Treball individual i grupal
 • Tècniques de treball i estudi
 • Ús de diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar els aprenentatges. L’ordinador personal com a eina de treball. Tabletes i mòbils com a suport tecnològic.
 • Diversificació metodològica: desdoblaments, atencions personalitzades, tutories grupals i individuals
 • Nous eixos metodològics en el tractament de les matèries: treball cooperatiu, intel·ligències múltiples, AICLE, oratòria.

 

 

Intel·ligències Múltiples