Equip docent d'educació secundària 

Informació
de l'etapa

Activitats i
calendari

Equip
docent

Imatges i
vídeos

 

 Tutors/es
CURS MESTRE/A

1r A

1r B

1r C

2n A

2n B

2n C

3r A

3r B

3r C

4t A

4t B

4t C

Irene Janeras

Anna Delgo

Gerdar Lordán

Núria Font

Pere Corominas

Teresa Amaya

Jordi Torcal

Gemma Martínez

Pere Sánchez

Mª José Cabello

Yolanda Otal

Xavier Bonet


 eSPECIALISTES

Eloi Arán

Marc Baldayo

Gemma Bladé

Iolanda Cornellà

Irene Duque

Òscar Forner

Ana Muñoz

Òscar González

Piedad Garcia

Manel Giner

Marta Monsó

Teresa Rodrigo

Dala Salvà

Maria Frigola

Xavier Tomàs