Equip docent d'educació secundària

  

Informació
de l'etapa

Activitats i
calendari

Equip
docent

Imatges i
vídeos

 

Tutors/es
CURS MESTRE/A

1r A

1r B

1r C

2n A

2n B

2n C

3r A

3r B

3r C

4t A

4t B

4t C

Irene Sáez

Anna Delgado

Gerdar Lordán

Àngel Soto

Pera Corominas

Teresa Amaya

Yolanda Otal

Gemma Martínez

Pere Sánchez

Ma. José Cabello

Marta Monsó

Xavier Bonet


Tutors/ES de suport

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

Alexandra Torres

Jordi Torcal

Teresa Rodrigo

Iolanda Cornellà

eSPECIALISTES

Alexandra Torres

Carlota Aulet

Iolanda Cornellà

Eduard Cano

Pep Comas

Anna Cristobal

Òscar Forner

Teresa Rodrigo

Manel Giner

Dala Salvà

Xavier Tomàs

Òscar González

Neus Blanxer

Marina Martínez

Irene Janeras