Equip docent d'educació secundària

  

Informació
de l'etapa

Activitats i
calendari

Equip
docent

Imatges i
vídeos

 

Tutors/es
CURS MESTRE/A

1r A

1r B

1r C

2n A

2n B

2n C

3r A

3r B

3r C

4t A

4t B

4t C

Irene Sáez

Anna Delgado

Gerdar Lordán

Àngel Soto

Teresa Amaya

Pere Corominas

Yolanda Otal

Gemma Martínez

Pere Sánchez

Xavier Bonet

Ma. José Cabello

Marta Monsó


Tutors/ES de suport

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

Maria Frigola

Jordi Torcal

Iolanda Cornellà

Dala Salvà

eSPECIALISTES

Eloi Arán

Carlota Aulet

Eduard Cano

Pep Comas

Anna Cristobal

Àlex Fernàndez

Òscar Forner

Laura Garcia

Teresa Rodrigo

Manel Giner

Xavier Tomàs

Òscar González

Neus Blanxer

Irene Janeras