Grups Lestonnac

Els Grups Lestonnac són grups cristians de participació voluntària, dins de l’àmbit extraescolar,  que s’ofereixen als  centres Educatius de la Companyia de Maria,  des de 4t o 5è d’Educació Primària fins a Batxillerat. Pretenen, des del Projecte Educatiu i l’Espiritualitat de la Companyia de Maria, ajudar els nens, adolescents i joves a trobar el sentit de la seva vida en Jesús i en els valors de l’Evangeli, tot oferint-los alternatives que contribueixin al creixement de la seva Fe, l’elecció de vida i la inserció en la comunitat eclesial i a participar en la societat.

El grup és el principal mitjà pedagògic per a aprendre a conviure, a relacionar-se, a treballar en equip, a projectar futur i comprometre’s amb altres en un servei comú en la societat i en l’Església, sempre acompanyats per uns animadors que faciliten, a través del seu testimoni i el seu saber fer, que això sigui possible.

 

 

L’opció educativa dels Grups Lestonnac se centra en:

  • LA PERSONA: Centre de tota l’acció educativa, contribuint al desenvolupament de totes les seves capacitats a través d’una educació integral i integradora.
  • EL GRUP:Una educació que es realitza amb altres des d’una vivència conjunta i complementària, potenciant la participació, el diàleg, l’acollida, el treball en equip, la cooperació i la corresponsabilitat.
  • L’ACOMPANYAMENT a la persona en el creixement personal, en  l’obertura a la transcendència i posterior camí de la fe, des del respecte a la llibertat personal.
  • EL TEMPS LLIURE:Una educació que va més enllà de l’aula, d’allò acadèmic, cercant altres espais i temps educatius que afavoreixin  l’educació integral.
  • LA SOLIDARITAT, RESPONSABILITAT SOCIAL I EL DESENVOLUPAMENT:que dugui  els participants a implicar-se en la construcció d’un món més just i millor per a tots i tenint cura del planeta.

Pretenem que  els Grups Lestonnac no siguin el final d’una etapa de creixement, sinó la base de posteriors compromisos dels joves, tant a nivell social com dintre de la Companyia de Maria i de l’Església, bo i donant-los diferents opcions de voluntariat o ofertes de creixement en la fe.

Grups Lestonnac és un projecte d’acompanyament grupal de preadolescents, adolescents i joves, que vol respondre a les orientacions generals i específiques de cada etapa. Aquest procés enllaça la Catequesi de Comunió amb els grups de Catequesi de Confirmació.

Els seus objectius principals són:

-Acompanyar els nois i noies en el seu procés de maduració personal, des d’una perspectiva cristiana. El projecte està dinamitzat des del Projecte de Pastoral Juvenil de la Companyia de Maria

-Fer i ser grup, tant els nois, com els animadors.

L’equip educatiu, els animadors, el formen mestres de l’escola i antics alumnes, tots ells aportant el seu bagatge professional i vocacional d’una forma totalment desinteressada.

Les activitats van dirigides als alumnes de 5è i 6è de Primària: divendres de les 17h a 18’30h; i a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO: divendres de les 15h a 17h.

Mensualment es celebra l’Eucaristia familiar a l’església del col·legi, amb una especial participació dels nens/es que es preparen a la Catequesi de Primera Comunió. Hi esteu també convidats a participar.

Responsables: Ana Delgado  / Josep Salvà  

Vivència de la FE: Grups Lestonnac

CURS   ACTIVITAT    DIES   HORARI
5è i 6è Ed. Primària   Grups Lestonnac   divendres   17 a 18,30
1r i 2n d’ESO   Grups Lestonnac   divendres   15 a 17

*La inscripció a l’activitat de Grups Lestonnac es farà al setembre, amb l’inici del curs escolar.