Solidaritat

Des del desig de comprometre’ns amb els altres, especialment amb els més desfavorits, programem diferents “accions solidàries” que sensibilitzen i eduquen  tota la Comunitat Educativa.

Prendre consciència de les desigualtats que existeixen en el nostre món, de les causes que les provoquen, i, a la vegada, fer-nos conscients de la necessitat de la nostra implicació per a anar creant un món més just, són prioritats en la nostra manera d’entendre l’educació.

Al col·legi prioritzem les nostres accions solidàries tenint en compte les necessitats properes al nostre entorn  i  aquelles que promou la FISC, la nostra ONGD.

Les seves dues línies d’acció són:

  • L’Educació per al desenvolupament:

Promou processos educatius constants, encaminats a promoure una ciutadania global, a través de  coneixements, actituds i valors capaços de generar una cultura de la solidaritat compromesa en la lluita contra la pobresa i l’exclusió; així com amb la promoció del desenvolupament humà  sostenible.

  • La Cooperació al desenvolupament:   

Financia projectes i programes de cooperació en els països en vies de desenvolupament.