Educació de la Interioritat

L’Educació de l’ésser ha estat una constant en la nostra educació. Santa Joana de Lestonnac, des de molt jove, en la seva vida va escoltar “No deixis apagar la flama”. Aquesta expressió ha estat com un mantra per a nosaltres.

La interioritat és aquest espai en el qual s’integra la dimensió corporal, amb els pensaments, sentiments, creences i emocions per a sentir-nos éssers unificats.

Tenim cura de la dimensió interior de tota la Comunitat Educativa perquè pensem que el que ens passa per dins, en el nostre món interior, és molt important per al correcte desenvolupament de totes les dimensions de la persona.

El “Projecte i” d’Educació de la Interioritat és present a tots els col·legis. És un projecte que parteix de la vivència personal, per tal que en el dia a dia del col·legi i en la forma d’educar s’integrin pràctiques educatives de respiració, relaxació, silenci, gestos, obertura a la transcendència…que ens facin ésser més conscients de la dimensió interior de les persones.

El projecte “i” de l’educació de la interioritat pensem que és una bona manera de donar una  resposta davant les realitats que ens trobem: el ritme de vida accelerat, l’individualisme creixent, aquest món sorollós on vivim, saturat d’estímuls, on tot és immediatesa i velocitat. On voldríem disposar d’espais de silenci, de compartir, d’obrir-se a la transcendència i de mirar a dins nostre, el nostre interior.

Entenem per interioritat aquell espai en el qual s’integra tot el que és corporal, amb els pensaments, sentiments, creences i emocions  que necessitem per sentir-nos éssers plens. Allò que ens passa per dins afecta a l’atenció, al ritme del treball, a ser més eficaços, a ser més feliços. Endinsar-nos en nosaltres mateixos ens ajuda a reduir les tensions i millorar les relacions.

Ell moment de calma, el treball amb mandales, tallers de ioga, ... són algunes mostres del resultat del projecte.