Pla de Lectura

Un dels objectius principals de l’escola és que els alumnes assoleixin una bona competència lectora. Per aquest motiu tenim elaborat un “Pla Lector de Centre”.

S’inicia amb el projecte d’aprenentatge vivencial de la lectoescriptura i es consolida al llarg dels següents cursos amb activitats constants: lectura diària, proves de comprensió i mecànica lectora, participació en programes de padrins de lectura, biblioteca d’aula, activitats de comprensió a través de l’ordinador.

El treball constant ens permet que l’alumnat tingui un bon hàbit lector i gust per la lectura. També facilita de tenir uns resultats elevats de comprensió lectora de les proves externes del departament d’Ensenyament. Fem de la lectura un hàbit sa i agradable i que conviu amb els nous mètodes d’aprenentatge. A Primària disposem d’una eina com el Xim i Xesca per facilitar aquest aprenentatge.

Incorporem també una nova eina de suport i entrenament lector que combina les noves tecnologies. Es tracta del Glifing, programa que permet desenvolupar tant la mecànica lectora com la comprensió. Recurs destinat principalment de P4 a 3r de Primària.

Els alumnes de secundària (ESO i Batxillerat) segueixen treballant una sèrie de lectures al llarg del curs. Es realitzen diferents activitats sobre aquestes lectures, des de debats i dramatitzacions a treballs en PPT i _booktrailers_ o qüestionaris tipus test.

 

També hem iniciat una nova activitat dins del PLA LECTOR que consisteix a deixar, en les matèries de Català i de Castellà, els 10 primers minuts de classe (fins al minut 10) per tal que els alumnes llegeixin individualment (pot ser una de les lectures obligatòries). Es realitzaran unes graelles on cada alumne puntuarà de l’1 al 10 la lectura realitzada. La voluntat és animar els nostres alumnes a la lectura, per tal que trobin el plaer de llegir. Els alumnes amb més dificultats lectores trobaran aquí un espai on poder avançar amb les seves lectures. Aquest espai també ens serveix molt particularment com un moment de calma. Quan acaben aquests 10' estan perfectament preparats per començar a treballar la matèria amb la tranquil·litat necessària.