Política de Qualitat

El Col·legi Lestonnac de Barcelona vol oferir un servei educatiu de qualitat i amb qualitat, amb la finalitat de formar persones responsables, compromeses i amb una dimensió transcendent.

Per fer-ho, partim del projecte de gestió integral de la Companyia de Maria i ens fonamentem en el nostre projecte educatiu, en el nostre caràcter propi de centre i en una política de qualitat i de millora contínua que satisfaci alumnes, famílies i personal del centre, dins del marc legal corresponent.

 

LA NOSTRA POLÍTICA DE QUALITAT ES BASA EN:

● L’acompanyament i la proximitat a l’alumne/a.

● El treball conjunt i en equip.

● La col·laboració i participació dels diferents  estaments: personal del

   centre, alumnes i famílies.

● La realització, formació i acompanyament del nostre personal.

● L’establiment d’objectius i d’indicadors de qualitat dels processos, fent-ne

   el seguiment i la revisió periòdica.

● La utilització de noves tecnologies.

● La satisfacció dels clients i la millora contínua.

 

El curs 2014-15 l’escola va obtenir la certificació ISO 9001