Programa Intel·ligències Múltiples

També estem aprofundint en el model de les intel·ligències múltiples, que va ser proposat per Howard Gardner, psicòleg i professor nord-americà de la Universitat de Harvard. La seva teoria gira entorn la idea  que totes les persones tenen vuit tipus d’intel·ligència que, si bé poden estar relacionats, determinen el comportament, la manera d’aprendre, captar i  comprendre el món que les envolta.

Així doncs, la seva teoria suposa un gran canvi en el concepte d’intel·ligència: no fa gaire, es considerava que la intel·ligència era estàtica, és a dir, es considerava que era innata, invariable i quantificable. Actualment sabem que la intel·ligència es pot desenvolupar, és educable i pot variar segons les experiències viscudes.

Si ensenyem de forma múltiple,  amb metodologies diverses i emprant estratègies i recursos  variats, augmentem la possibilitat què els alumnes puguin desenvolupar millor les seves connexions neurològiques i per tant facilitem l’adquisició dels nous aprenentatges.

Les intel.ligències múltiples són:

 

Corporal-Cinestèsica


Naturalista


Intrapersonal


Interpersonal


Lingüística


Musical 


Visual-Espacial


Lògica-Matemàtica