Projecte Xarxa 3D

La Xarxa 3D vol ser en un espai per aprendre, dialogar, formar-se i compartir experiències.

La participació està oberta a tothom (mestres i pares).

Es pot participar en qualsevol dels tres itineraris.

  1. Xerrades Formatives: Espais de trobada amb un/a especialista/mestre per tractar temes d’interès.
    Aquest curs pretenem consolidar una xerrada formativa a cada cicle,  oferta  com reunió formativa a les famílies.
     
  2. Dinàmiques actives: Oferir tallers vinculats directament a projectes de l’escola (Pastoral, Interioritat...), per tal de donar a conèixer a les famílies, d’una forma més activa els objectius i continguts que es treballen.
     
  3. Teatre-fòrum: Propiciar a partir d’alguna proposta teatral realitzada pels alumnes més grans del grup de teatre de l’escola, un espai de debat  per compartir opinions, dubtes, interessos, preocupacions...