Acollida

Els serveis escolars que l’escola ofereix a tots els alumnes que hi cursen els ensenyaments curriculars tenen per finalitat facilitar-los la realització de les accions formatives programades i garantir-ne la deguda qualitat.

Els serveis escolars programats no tenen caràcter lucratiu, i l’Administració educativa no dóna cap tipus d’ajut per a l’organització i la prestació d’aquests serveis. Per això, són serveis finançats totalment pels pares dels alumnes que els utilitzen, col·laborant així en el finançament de l’escola dels seus fills.

Guarderia

A més d’un servei és un espai lúdic dirigit per monitors.

Horari: de 7’45 a 9 del matí i de 5 a 6.30 de la tarda.

Es pot utilitzar en diferents franges horàries: matí i tarda, només matí o tarda o de forma puntual.

 

Assegurança Escolar

Necessària per a tots els alumnes per raó de la seva importància.

 

Casal d’Estiu

L’escola ofereix diferents activitats (recreatives, esportives, formatives.... i també colònies) dirigides per professionals de la docència i del lleure,

l’última setmana de juny, juliol i primers quinze dies de setembre.

 

Horari: de 9 a 17 h. Guarderia: de 7’45 a 9 i de 17 a 18 h.

Edats: des de 3 fins a 12 anys.

 

Servei d’acollida

A més d’un servei és un espai lúdic dirigit per monitors.

Horari: de 7.45 a 9 del matí i de 5 a 6 de la tarda. Es pot utilitzar en diferents franges horàries: matí i tarda, només matí o tarda o de forma puntual.

 

Associació de Pares i Mares [AMPA]

Col·labora amb l’escola en el desenvolupament del Projecte Educatiu de Centre.

S’organitza mitjançant una Junta Directiva i els Delegats de classe.

Organitza activitats extraescolars dirigides als alumnes i pares.

Organitza xerrades i col·loquis pels pares.

Disposa d’un fonts d’ajut (assegurança d’escolarització en cas de mort dels pares o tutors legals).