Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Serveis

Espai Migdia

L’Espai Migdia està integrat dins de l’àmbit educatiu de l’Escola i comprèn tant l’estona de dinar com l’estona de lleure.
L’Escola l’entén com un servei de suport a les famílies i, alhora, com un espai  educatiu.

Consulta el menú del mes

 

Llar d'infants  Infantil, Primària i ESO 
 
Activitats de l'Espai Migdia 

 

Certificat de conformitat de Menjador Sostenible     

Cuina pròpia

L’escola té cuina pròpia, gestionada per l’empresa Serunion. L’equip humà està format pels cuiners i cuineres, el personal auxiliar i la dietista-nutricionista que ens confecciona els menús a partir de les directrius de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Els criteris per elaborar els menús són:

 • Oferir una dieta variada.
 • Oferir un equilibri nutricional, a partir de la ingesta d’aliments dels diferents grups i de la seva preparació i cocció.
 • Adequar els plats a uns gustos i  paladar infantils
 • Tenir en compte que setmanalment s’ha d’oferir:
  • Una guarnició de verdura cuita o crua diària
  • Quatre peces de fruita a la setmana i un làctic
  • Peix, com a mínim, un cop per setmana
  • Només un segon plat  fregit i ocasionalment dos (croquetes, peix arrebossat...)

Tots els àpats s’acompanyen d’aigua i pa.

Oferta de diferents tipus de menús

L’Escola ofereix per als alumnes que ho requereixin per motius mèdics, l’adequació del menú escolar a les dietes que siguin necessàries:

 • Sense gluten
 • Sense  productes lactis
 • Sense ou
 • Sense llegums
 • Sense peix
 • Sense fruits secs

En tots els casos, per normativa, cal aportar un certificat  mèdic indicant quins són els aliments que el nen o nena no pot ingerir (llei 17/2011 de Seguretat Alimentària i Nutrició, article 40, punt 5).

En el cas que l’al·lèrgia o intolerància sigui només a un aliment en concret, evidentment aquest es retirarà de la seva dieta.

Si l’alumne és multial·lèrgic o multiintol·lerant, la dietista-nutricionista de Serunion li elaborarà una dieta personalitzada.

A més a més, cada dia es prepara un menú alternatiu que consta d’arròs bullit, tall a la planxa i poma per si hi ha algun alumne que presenta alguna indisposició puntual.

Pícnics

Quan els alumnes tenen sortida de tot el dia, de bon matí es prepara el dinar de pícnic, amb entrepans variats, aigua i una o més peces de fruita per als alumnes que habitualment utilitzen el servei de menjador.

L'Espai Migdia en l'àmbit educatiu

L’Espai Migdia  està atès per un equip de 44 monitors i monitores de la Fundació Pere Tarrés, dirigit per una directora (Sra. Susana Gómez) i supervisat per una coordinadora de l’Escola (Sra. Anna Compés) que garanteix un seguiment dels objectius educatius que ens plantegem i  la vigilància per a  la prevenció de trastorns en les conductes alimentàries. Sempre que ho necessiteu podeu contactar amb elles telefònicament.

Cal també tenir present que l’educació d’uns hàbits nutricionals adequats es treballa a través de l’eix transversal d’Educació de la Salut en diferents àrees al llarg de tota l’escolaritat de l’alumne.

Abans o després de dinar s’ofereixen:

 • Tallers dinamitzats pels monitors per crear materials per a guarnir el menjador segons l’època de l’any.
 • Tallers dinamitzats per especialistes.
 • Espais de joc lliure.
 • Jocs dirigits.
 • Activitats extraescolars relacionats amb l’esport (bàsquet i natació), amb la música (llenguatge musical i instruments) i idiomes (anglès).
 • Temps de migdiada (per als alumnes de P3)

En totes  aquestes activitats, amb l’objectiu de col·laborar en la formació integral dels nostres alumnes,  es prioritzen i  treballen valors i actituds com el respecte, la tolerància, la cooperació...

Objectius del menjador

Entenem el menjador escolar com a espai idoni per treballar tot un seguit d’actituds i hàbits relacionats amb la higiene, l’alimentació, la sostenibilitat, el consum responsable, l’ordre i la convivència. A més durant tota aquesta estona hi trobem una part de temps de lleure que afavoreix la interrelació entre els nens/es. És per això que el nostre projecte de menjador inclou uns objectius relacionats tant amb l’educació dels hàbits com amb l’educació del temps de lleure.
 
Aquests objectius tenen un caràcter continu, és a dir, es van consolidant al llarg de la vida escolar. No obstant això cada etapa escolar es pot identificar amb uns objectius específics concrets i és per això que els distribuïm per cicles escolars.
 
Els objectius a assolir durant l’estona del migdia han d’anar en concordança amb el Projecte Educatiu del Centre i la realitat del centre. Es proposen uns objectius generals que tenen el seu desenvolupament concret per cicles.

 

Informe de satisfacció

Cada dos anys es passa una enquesta de satisfacció als alumnes de l’escola a partir de 2n de primària. Una vegada buidades les últimes enquestes i analitzades les respostes dels alumnes referents al menjar es pot concloure que:

 • Els plats que més agraden als nens són els que tenen la pasta com a ingredient principal i la carn arrebossada, les salsitxes i les croquetes.
 • Els plats que els agraden menys són els elaborats amb peix, verdura i llegums.
 • Els agradaria menjar més sovint pizza, canelons, patates fregides i croquetes.
 • Un 81% dels enquestats opinen que els menús són variats i el 90% expressen que sempre que ho desitgen poden repetir del primer plat, del segon o de l’acompanyament.

Pel que fa referència a la normativa, majoritàriament opinen que:

 • Creuen que és important que tothom la compleixi per tal que tot funcioni correctament.
 • Les normes ens ajuden a què hi hagi una bona convivència.
 • La normativa els ajuda a créixer, a ser persones responsables i a mantenir un bon ambient durant l’estona de dinar i d’esbarjo.

Quant a la seva relació amb els monitors, les conclusions que es poden treure són:

 • Els monitors són amables i de tracte agradable.
 • Els monitors els coneixen bé i saben els seus gustos i preferències.
 • Els alumnes, majoritàriament, se senten escoltats i atesos pels seus monitors quan tenen algun problema o incidència de qualsevol tipus (relacionats  amb el menjar, la convivència...)

Per acabar, a l’apartat de suggeriments, n’hi van haver de tot tipus. Es pot destacar que els agradaria:

 • Poder triar el menjar.
 • No haver de complir algunes normes.
 • Poder usar el mòbil.
 • Poder estar més estona al pati.

L'Espai Migdia: prestacions i cost

La quota de menjador inclou les següents prestacions:

 • El servei de dinar.
 • La vigilància al menjador per part de monitors
 • La vigilància per part de monitors durant el temps d’esbarjo.

El preu del servei està calculat en base als dies lectius que tindrà el curs (cost diari x dies lectius / 10 mesos lectius), per tant, cada mes es cobrarà el mateix import tot i que hi hagi períodes amb menys dies com els mesos de setembre, juny, desembre... El cost global del servei es distribueix en deu mensualitats de la mateixa quantitat per a una organització més eficient dels pressupostos familiars i escolar.

Justificacions

Per afavorir el bon funcionament i control de l'Espai Migdia, recordeu-vos de comunicar les absències (els alumnes no poden sortir del col·legi sense l'autorització signada dels seus pares o tutors legals), així com les notificacions de dieta per a indisposicions puntuals sempre que sigui necessari.

 

Notificació de règim  Justificació d'absències 
Futurs alumnes