Baxillerat Dual

DIPLOMA DUAL

BATXILLERAT + AMERICAN HIGH SCHOOL DIPLOMA

Aquest curs 2021-2022 oferim als nostres alumnes l’oportunitat d’estudiar el Batxillerat Dual, un programa que permet a l’alumnat obtenir dues titulacions simultànies, la pròpia de l’escola i l’American High School Diploma. Aquesta possibilitat es du a terme a través de l’organització nord-americana Academica Corporation, la principal institució estatunidenca de gestió educativa.

El Diploma Dual és possible perquè el sistema educatiu dels EUA avalua els alumnes per coneixements i capacitats. Sota aquest concepte, per obtenir l’American High School Diploma l’alumne del Diploma Dual té un 75% de les matèries convalidades. El 25% restant, que consisteix en les matèries específiques del país nord-americà (llengua, història, cultura…) són les matèries que ha de cursar al llarg dels anys.

El Diploma Dual és un programa interdisciplinari que prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència en base a tres objectius: 

1. Immersió lingüística: el programa es desenvolupa al 100% en anglès, participen en classes magistrals, es poden comunicar diàriament amb professors nadius i participen en live sessions amb altres companys. En definitiva, posen en pràctica en un entorn real tot allò que han anat aprenent al llarg dels anys d’estudi, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa

2. Immersió tecnològica: l’alumne fa el seu procés d’aprenentatge de manera més activa, atès que no sols rep la instrucció del professor nord-americà, sinó que també aprèn a través de la recerca d’informació, l’autoreflexió i les diverses activitats que porta a terme de manera individual i col·laborativa.

3. Immersió persona: l’alumne adquireix responsabilitat i maduresa en el treball, amb un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals. Aquests valors garanteixen la superació dels petits assoliments i fites que els prepararan per al futur.

 

El Batxillerat Dual es pot cursar en 3 o 4 anys i distribuir així la càrrega lectiva segons la durada, per això el programa s’ofereix als alumnes de 2n i 3r d’ESO. No obstant això, per obtenir el títol s’ha d’acabar 2n de Batxillerat així com cursar totes les matèries nord-americanes amb bona nota de mitjana.

Per a més informació podeu contactar amb la Marina Martínez, coordinadora del programa, a través del correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..