Equip docent d'educació infantil

  

Informació
de l'etapa

Activitats i
calendari

Equip
docent

Imatges i
vídeos

 

 Tutors/es
CURS MESTRE/A

P3A

P3B

P4A

P4B

P4C

P5A

P5B

P5C

Noemí Lara

Marta Gras

Marta Sanjosé

Judit Campuzano

Elisabet Payán

Sònia Mañá

Yanina Pennisi

Mireia Espín


 eSPECIALISTES

Alicia Jarque

Dani Mosquera

Cristina Grau

Anna Coma

Nany Haces

Anna Armengol

Anna Gal